RPA Haaglanden

Mobiele webinaroplossing

Remco Herfst is werkzaam bij Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA Haaglanden). Iedere dag streeft hij naar een optimale afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Het liefst op een moderne en efficiënte manier. Maar hoe pak je dat aan?


Van klassiek naar efficiënt

Remco: ‘Met een kleine club faciliteren en initiëren wij de samenwerking tussen vijf gemeenten en het UWV met het uiteindelijke doel om mensen te voorzien van werk. Daarom geven wij regelmatig trainingen, voorlichtingen of een andere vorm van informatieoverdracht aan veel ambtenaren.’ Dit ging bij RPA Haaglanden altijd op de welbekende, klassieke manier: mensen naar een centraal punt brengen en voor een PowerPointpresentatie zetten.


Mobiele webinaroplossing

'Dat moet anders kunnen', dacht Remco Herfst. Veel moderner en efficiënter, bijvoorbeeld door het geven van webinars. 'B-yourC heeft ons fantastisch geholpen. Zij denken met je mee over het materiaal dat je écht nodig hebt.' RPA Haaglanden heeft gekozen voor een basisopstelling. Deze pronkt in één van de vergaderzalen. 'Deze opstelling kunnen we eenvoudig verplaatsen naar een willekeurige plek.'


Kennis en ervaring

'Voor het samenstellen van een all in one-studio heb je kennis en ervaring nodig. Remco: ‘We hebben vernomen dat onze bestelling bij elf verschillende leveranciers vandaan komt. Dat krijgen wij als amateurs nooit bij elkaar. We willen dan ook B-yourC van harte aanbevelen. Zeker bij partijen die voorlichtingen en trainingen op een moderne manier vorm willen geven.’


Meer weten over RPA Haaglanden? www.rpa-haaglanden.nl


In bovenstaande video vertelt Remco zijn verhaal: