Live video in het onderwijs

B-yourC op NOT 2019

Voor een camera iets presenteren is een competentie die steeds vaker gevraagd en gewaardeerd wordt door werkgevers. Of een competentie die nodig is om je eigen onderneming of organisatie zichtbaar te maken. Want een Skype-call met een klant, een webinar geven of een video opnemen is iets dat steeds vaker voorkomt.

Video is niet meer weg te denken. Het wordt steeds vaker ingezet voor marketing, communicatie, trainingen enzovoort.
Kortom: een competentie die de komende decennia haar waarde zal aantonen.


Klas voor de Toekomst

Dat is de reden dat Klas voor de Toekomst ons vroeg om mee te werken aan hun idee. Het idee om het klaslokaal van de toekomst in te richten zoals dat er over enkele jaren zal uitzien. Op deze manier kunnen veel docenten en schoolbestuurders geïnspireerd worden om een route uit te stippelen naar die toekomst. Natuurlijk is het prachtig om daaraan mee te werken.


Leren met de Webi-Pro

Begin 2019 stonden we op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT2019, Jaarbeurs Utrecht) op het paviljoen van Klas voor de Toekomst. Onze Webi-Pro was beschikbaar voor alle aanwezige leerlingen. We leerden de kinderen interviewen, presenteren, goede introducties en afsluitingen te maken en interactie aan te gaan met de kijker. Super leerzaam en gezellig!


Extra leuk was het interview dat een leerling afnam bij een enthousiaste leerkracht. Dit keer niet voor onze Webi-Pro, maar voor de camera van een regionale omroep. Kijk zelf hoe deze jongeman het deed!